Projekt

Naziv projekta: IKT sustav za upravljanje poslovnim procesima 2
Korisnik: Neonet d.o.o.
Kratki opis projekta: Tvrtka Neonet d.o.o. je kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“, referentne oznake KK.03.2.1.19 – inačica 1, prijavila projekt pod nazivom “ IKT sustav za upravljanje poslovnim procesima 2” referentne oznake ugovora KK.03.2.1.19.1273. Ovim projektom će se riješiti problemi u radu uslužno-prodajne tvrtke Neonet d.o.o., a koji nastaju zbog nepostojanja centralnog IKT sustava koji bi upravljao poslovnim procesima i međusobno ih integrirao u jedinstveni sustav.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Rezultat projekta je izrada softverskog rješenja za upravljanje poslovnim procesima. Cilj projekta je unaprjeđenje poslovnih procesa: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima i upravljanje odnosima s korisnicima.
Rezultat ovih unaprjeđenja biti će jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti, povećanje učinkovitosti, smanjenje troškova, smanjenje potrošnje fosilnih goriva, doprinos smanjenju emisije CO2 i prilagodba upravljanja poslovnim procesa osobama s invaliditetom.
Ukupna vrijednost projekta: 159.000,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 85.860,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 17. veljače 2020. do 17. studenog 2020.
Kontakt osoba za više informacija: Željko Komadina, zeljko.komadina@neonet.hr, mob: +385 98341211
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Neonet d.o.o.

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/